หมวดหมู่: Kardinalstick

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยอะไรบ้าง

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยอะไรบ้าง

  1. นิโคติน

นิโคตินถือว่าเป็นส่วนประกอบหลังสำคัญสำหรับบุหรี่ทุกแบบ โดยเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผู้สูบนั้นติดบุหรี่ได้เพราะนิโคตินคือสารเสพติดชนิดหนึ่งโดยนิโคตินจะเพิ่มความดันโลหิตในร่างกาย เลยทำให้สามารถส่งผลเสียให้กับร่างกายในระยะยาวได้

  • กลีเซอรีน

กลีเซอรีน เป็นสารที่ไม่มีสีและไม่มีกลิ่นแต่จะมีรสชาติหวานเล็กน้อย และเป็นสารที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัย แต่ยังไม่บอกว่าถ้ามาเป็นรูปแบบไอในควันบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอันตรายหรือไม่

  • โพรีไพลีนไกรคอล

โพรีไพลีนไกรคอลเป็นสารสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ที่สามารถพบได้บ่อยในยาหรืออาหาร โดยโพรีไพลีนไกรคอลจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดควัน หากได้รับในปริมาณมากและเป็นเวลานานก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับร่างกายได้

  • สารแต่งกลิ่นและรสชาติ

สารแต่งกลิ่นและรสชาติ ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญเลย เพราะก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันไปกับแต่ละรสชาติหรือกลิ่น โดยสารที่นำมาใช้ก็เป็นสารที่ใช้ในกลุ่มอาหารทั่วไป แต่ก็ยังไม่บอกว่าจะปลอดภัยในรูปแบบของควันหรือไม่